Why Is the Metal Steel & Infra Industry So Important?


Teräs- ja infrateollisuuden merkitys minkä tahansa maan taloudessa on hyvin erityinen paikka.  Molemmat teollisuudenalat kulkevat käsi kädessä toistensa kanssa.  Aloitetaan teräksestä, joka on raudan ja hiilen seoksesta valmistettu seos.

 Teollisesti se on perusmateriaali nykyaikaisen yhteiskunnan kaikkien osa-alueiden rakentamiseen, olipa kyseessä sitten liikenne, rakennuksia, siltoja, lentokoneita, kodinkoneita ja niin edelleen.  Ei ole olemassa muuta materiaalia, jota käytetään niin laajasti lähes kaikilla elämänaloilla.

 Se on tärkeä osatekijä teknisten ja rakennusmateriaalien valmistuksessa. Intia on terästuotannossa toisella sijalla maailmassa.  Käytämme pääasiassa rautamalmia teräksen valmistukseen ja se on yksi modernin yhteiskunnan perustuotteista.  Metalli on välttämätön kestävälle kasvulle, ja hallitukset kaikkialla maailmassa tekevät työtä metalliteollisuuden kehittämiseksi ympäristöystävälliseksi.

 Teräksen merkitys nyky-yhteiskunnassa

 Modernin yhteiskunnan ylläpitämiseen tarvittava perusinfrastruktuuri vaatii laajaa teräksen käyttöä.  Sitä tuskin tarvitsee liiaksi korostaa, että hallitukset kiinnittävät paljon huomiota sen hinnoitteluun, kauppaan ja jakeluun, koska se on alhainen toimiala.  Ei olisi liioiteltua sanoa, että se on kaikkien toimialojen äiti, sillä muut toimialat tarvitsevat sitä kasvuaan varten.  Käytännössä kaikki maat vaativat metallin käyttöä kansalliseen kehitykseen.

 On sanomattakin selvää, että kestävän kasvun ja taloudellisen kehityksen saavuttamiseksi tarvitsemme vakaata teräksen tarjontaa.  Sen tehokkuus ja kestävyys selittää sen suuren kysynnän yhdistettynä sen edulliseen hintaan.  Metalli on perusedellytys monille eri teollisuudenaloille, olitpa sitten aseiden valmistuksessa tai siviiliinfrastruktuurin, kuten ylikulkusillan ja siltojen, rakentamisessa.  Koska se on teollisen toiminnan, ei, modernin yhteiskunnan, perusta, voidaan sanoa, että se tukee kansantalouksia ja antaa taloudellista kasvua myös yhteiskunnille.

 Teräksen käyttö infrastruktuurin kehittämisessä

 Nykyaikaisen sivilisaation perusta on teräksen ja tieteellisten taitojen käyttö.  Sivilisaatiomme korkeisiin symboleihin kuuluvat autot, sillat, laivat, sukellusveneet, lentokoneet, turbiinit, sähkömoottorit, rautatiet, pilvenpiirtäjät ja niin edelleen.  Ilman terästä emme pystyisi käyttämään metallia ja menettäisimme mahdollisuuden rakentaa niin jättimäinen infra.

 On todella vaikea kuvitella nykyaikaista yhteiskuntaamme ilman rautateitä, lentoliikennettä, sähkövoimaa ja kuljetuksia. Ilman metallia meillä ei ole valtavia öljynporauslautoja ja jäisimme paitsi pienetkin elämän asiat, kuten jääkaapit, pesukoneet  , parranajokoneet jne. On selvää, että menetämme suurimman osan modernin elämän mukavuuksista, jos meillä ei ole terästeollisuutta.  On kuitenkin aiheellista huomauttaa, että terästeollisuus eroaa olennaisesti muista toimialoista.

 Epäilemättä voidaan sanoa, että terästeollisuudella on loistava rooli maan teollisten vaatimusten täyttämisessä.  Se toimii myös syöttökanavana eri toimialojen vaatimusten täyttämiseksi.  Mikään kehitysmaa, joka suunnittelee teollistumista, ei voi tehdä sitä rakentamatta vakaata pohjaa teräksen valmistukselle.  Kiinan, Etelä-Korean ja Taiwanin kaltaisten maiden vahva teollinen suorituskyky on seurausta niiden hyvin suunnitelluista teräsohjelmista ja niiden heijastusvaikutuksesta oheisteollisuuteen.

 Teräksen rooli muilla teollisuudenaloilla

 Ei voida kiistää sitä tosiasiaa, että teräs muodostaa kaiken teollistuneen talouden perustan.  Terästeollisuuden välittömän vaikutuksen lisäksi sillä on valtava vaikutus jatkoteollisuuteen.  Pelkästään sulatusta koskevien vaatimusten täyttämiseksi terästeollisuus käynnistää lukuisia taloudellisia toimia, joita käsittelemme alla korostaaksemme teräksen merkitystä.

 Rautamalmi

 Raudan saamiseen tarvitaan infrastruktuuria ja ammattitaitoisen työvoiman työllistämistä.  Malmin louhinnan jälkeen malmi tarvitsee kuljetuksen, joka laukaisee toisen toiminnan.  Näin voimme nähdä, kuinka terästeollisuus laukaisee taloudellista toimintaa ja on vastuussa niin monien työpaikkojen luomisesta.

 Raudan valmistaminen malmista vaatii lisää taloudellista toimintaa, johon kuuluu metallurgisten koneiden asentaminen.  Teräksen valmistus on laaja prosessi, joka vuorostaan ​​syöttää monia muita prosesseja, mikä myötävaikuttaa merkittävästi taloudellisen toiminnan hidastumiseen.

 Koksin valmistus

 Edellisissä osioissa keskustelimme siitä, kuinka terästeollisuus muodostaa modernin yhteiskunnan perustan.  Teräksen valmistukseen tarvitaan panoksia eri toimialoilta, mikä käynnistää taloudellista toimintaa.  Sillä on valtava aaltoiluvaikutus.

 Koksin valmistus alkaa kaivostoiminnasta, joka on sinänsä valtava ala.  Terästeollisuuden kysyntä pitää kivihiiliteollisuuden toiminnassa.  Kivihiiliteollisuus harjoittaa laajaa toimintaa ja luo niin paljon työpaikkoja, mikä lisää tuloja hallituksille.  Koksaus suoritetaan koksausuuneissa.

 Kalkkikivi

 Kalkkikivi on erittäin tärkeä rauta- ja terästeollisuudessa.  Sitä käytetään laajasti raudan louhinnassa malmista.  Sitä käytetään sulatteena epäpuhtauksien, kuten rikin, fosforin ja piidioksidin, poistamiseen.  Teollisuus käyttää kalkkia perushappi- ja sähköuuneissa.  Se löytää sovelluksia myös toissijaisessa jalostuksessa.

 Kalkkikivi auttaa raudan uuttamisessa, koska se hajoaa kuumassa uunissa, mikä johtaa kalsiumoksidin muodostumiseen.  Otamme raudan sen malmista, hematiitista, masuunissa.  Prosessi sisältää malmin syöttämisen uunin yläosaan koksin ja kalkkikiven kanssa, jossa kalkkikivi hajoaa.

 Hapen käyttö terästeollisuudessa

 Teräsmetalliteollisuus on kaupallisesti tuotetun hapen suurin kuluttaja.  Se luo valtavan kysynnän happikaasulaitoksille palamisprosessiensa ylläpitämiseksi, mikä vaatii valtavasti hapen käyttöä.  On sanomattakin selvää, että O2-kaasuteollisuus on riippuvainen terässektorista.  Koska teollisuus tarvitsee jatkuvaa hapen saantia, ne valitsevat yleensä kryogeenisiä happilaitoksia, jotka sopivat erityisen hyvin laajamittaiseen tuotantoon ja tuottavat myös erittäin puhdasta happea.

 Olemme nähneet terästeollisuuden merkityksen nykyaikaisen elämäntapamme luomisessa ja ylläpitämisessä.  Teräksellä on keskeinen rooli teollisuuden kehityksessä sen lisäksi, että se laukaisee heijastusvaikutuksen useilla aloilla, mikä luo liiketoimintamahdollisuuksia, työpaikkoja ja vaurautta.

Post a Comment

0 Comments